S U P E R B I K ES U P E R B I K E
S U P E R B I K ES U P E R B I K E
Var noderēt ?
Droša braukšana
Mehāniķa padomi
Pasaules raibumi

Reâla manta !
Motoskolas & instruktori
Serviss

Atpûtai...
MOTOLISTE
Screensavers
Joki
Bildes
3D mototrases
Video
Motoklubi
Motoskaņas
Pasākumu kalendārs
  Noderīgas idejas 
Pārdomas par atgadījumu ar BEAVIZ (motocikla evakuācija, pēc braukšanas bez tiesībām), jeb “Good C** is dead C**”

SPIDER

Kārtējo reizi ar nožēlu nākas konstatēt, ka Ceļu policija mūsu valstī eksistē tikai aklai sodīšanai un tajā strādājošo cilvēku varaskāres piepildīšanai. Liekot lietā savas ambīcijas un izmantojot cilvēku neziņu (visus likumus jau zināt nav iespējams), šie “jaukie” darboņi vēl ilgi un dikti radīs nejēdzības uz mūsu dzimtenes ceļiem un galvassāpes motociklistiem (arī autobraucējiem).

Brahiozaurs
Brontozaurs
Mentozaurs

Tādēļ, lai nedaudz apgrieztu spārniņus mūsu “zaļajiem draugiem”, esmu nolēmis uzsākt nelielu apgaismošanas ciklu saviem “ieroču brāļiem” jautājumos, kas skar satiksmes dalībnieku un “mentozauru” attiecības.

Transportlīdzekļa evakuācija.
Tātad, kā pirmo izskatīsim gadījumu ar BEAVIZ. Yamaha YZF 600 Thundercat, A2 kategorija (it kā jau nav atbilstošā kategorija, bet par kategorijām citreiz). Tātad “zaļie” apstādina BEAVIZU, viņiem izdodas noskaidrot, ka BEAVIZAM nav atbilstošās kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību, tiek sastādīts administratīvais protokols un tiek pieņemts lēmums par transportlīdzekļa novietošanu speciālajā maksas stāvvietā. Tagad paskatīsimies, ko šajā sakarā saka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 257 pants:

257.pants. Mantu un dokumentu izņemšana
Mantas un dokumentus, kuri ir pārkāpuma priekšmets vai izdarīšanas rīks un kuri atrasti pie aizturēšanas, personas vai mantu apskates, kā arī pārkāpuma konstatācijas brīdī, izņem šā kodeksa 254. un 256.pantā norādīto institūciju amatpersonas, kā arī Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora vai Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora pilnvarotas amatpersonas. Izņemtās mantas un dokumenti turpmāk līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai glabājas vietās, kuras nosaka institūcijas (amatpersonas), kuriem ir tiesības izņemt mantas un dokumentus, bet pēc lietas izskatīšanas, atkarībā no lietas izskatīšanas rezultātiem, tās noteiktā kārtībā konfiscējamas, atdodamas īpašniekam, iznīcināmas vai realizējamas.

Ja muitas noteikumu pārkāpējam Latvijas Republikā nav pastāvīgas dzīvesvietas vai adreses, ir atļauta mantu, valūtas un vērtslietu izņemšana tādos apmēros, kas nodrošinātu naudas soda vai preču un citu priekšmetu vērtības piedziņu.

Par mantu un dokumentu izņemšanu sastāda protokolu vai izdara attiecīgu ierakstu protokolos par administratīvo pārkāpumu, par mantu apskati vai administratīvo aizturēšanu.

Ja izdarīts pārkāpums, par kuru saskaņā ar šo kodeksu var piemērot administratīvo sodu- transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšanu, pārkāpējam Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var uz laiku aizturēt transportlīdzekļa vadītāja apliecību un izsniegt transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju, izdarot attiecīgu ierakstu protokolā par administratīvo pārkāpumu.

Ja transportlīdzeklis tiek vadīts alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai bez vadīšanas tiesībām vai ja transportlīdzekļa piederību nav iespējams noskaidrot, kā arī transportlīdzekļa sastāva pieļaujamās faktiskās masas vai ass slodzes pārsniegšanas gadījumā bez noteiktā kārtībā izsniegtas atļaujas, transportlīdzekli !!!var!!! novietot speciālā maksas stāvvietā. Amatpersona, kas veikusi pasākumus transportlīdzekļa novietošanai speciālajā maksas stāvvietā, par to nekavējoties paziņo Valsts policijas teritoriālajai dežūrdaļai (dežurantam pēc transportlīdzekļa atrašanas vietas), kā arī divdesmit četru stundu laikā nosūta paziņojumu personai, uz kuras vārda attiecīgais transportlīdzeklis reģistrēts, par tā novietošanu speciālajā maksas stāvvietā.

Ja transportlīdzekļa vadītājs atrodas alkoholisko dzērienu, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav vadītāja apliecības, transportlīdzeklis uz maksas stāvvietu nav jāpārvieto, ja konkrētā transportlīdzekļa pasažierim ir attiecīgās kategorijas vadītāja apliecība un transportlīdzekļa īpašnieks pilnvaro pasažieri tālāk vadīt šo transportlīdzekli. Minētais fakts tiek rakstveidā fiksēts administratīvajā protokolā.

Ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 181.pantā, policijas darbiniekiem ir tiesības līdz lietas izskatīšanai izņemt šaujamieroci un munīciju, par ko izdara ierakstu protokolā, norādot izņemamā ieroča marku vai modeli, kalibru, sēriju un numuru, munīcijas daudzumu un veidu. Personai, kas izdarījusi pārkāpumu, izpildot dienesta pienākumus, izņemšanu, personas un mantu apskati piemēro tikai neatliekamos gadījumos.

(Ar grozījumiem, kas izdarīti ar APP 1988.gada 30.maija dekrētu, 1991.gada 2.janvāra, 25.septembra likumu, 1992.gada 3.novembra likumu, 1994.gada 28.jūlija likumu, 1995.gada 19.jūlija likumu, 1996.gada 11.aprīļa likumu, 1997.gada 28.maija likumu un, 19.jūnija likumu, 1998.gada 14.oktobra likumu, 2000.gada 23.marta likumu un 2001.gada 14.jūnija likumu - Ziņotājs, 1988, nr.25; 1991, nr.5/6 un nr.41; 1992, nr.46/47/48; 1994, nr.17; 1995, nr.18; 1996, nr.10; 1997, nr.13 un nr.16; 1998, nr.23)”

LAPK 257 pants nosaka, ka transporta līdzekli “var” novietot speciālā maksas stāvvietā, nevis transportlīdzeklis “ir jānovieto” speciālā maksas stāvvietā.

Tas nozīmē, ja transportlīdzekļa vadītājs vēlas atstāt savu dzelzs draugu turpat (ja to atļauj ceļu satiksmes noteikumi), vai kādā tuvākajā stāvvietā, tad viņam ir visas tiesības to darīt. Turklāt, ja arī vadītājam nav attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību (šajā gadījumā runa iet par motociklu), tas neliedz to pārvietot (stumt) pēc sirds patikas.

Un vēl viena nianse. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības un vadītāja apliecība. Šis jautājums jau ir ticis plaši apspriests un izdiskutēts, bet tomēr gribētos vēlreiz atgādināt. Šie divi jēdzieni nav viens un tas pats, kā to mums cenšas dažreiz iestāstīt “mentozauri”. Vadītāja apliecība ir tikai apliecinājums, ka jums ir piešķirtas attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesības. Tā kā dažos gadījumos (sk. ar sarkano krāsu izcelto tekstu), piemēram, ja līdz lēmuma pieņemšanai administratīvajā lietā jūs esat paredzējuši pabraukāt pa ārzemēm (kur diez vai kāds sapratīs, ko nozīmē tas aprakstītais tualetes papīrs, kas ir izsniegts apliecības vietā) ir pat ļoti izdevīgi pateikt “zaļajiem”, ka apliecību esat aizmirsuši mājās. Sods 1 Ls. Tikai nēsājat līdzi jebkuru citu personas apliecinošu dokumentu. :-) .

Turpmāk vēl.

SPIDER

<-atpakaļ

 

HostingSkaitītāji


Kleitas
Apavi

Top.LV

on-line.lv rating systemTop.Good.lv - Good Rating system
Lapas augša
SINdrome, 2001 | Rakstiet mums !