S U P E R B I K ES U P E R B I K E
S U P E R B I K ES U P E R B I K E
Var noderēt ?
Droša braukšana
Mehāniķa padomi
Pasaules raibumi

Reâla manta !
Motoskolas & instruktori
Serviss

Atpûtai...
MOTOLISTE
Screensavers
Joki
Bildes
3D mototrases
Video
Motoklubi
Motoskaņas
Pasākumu kalendārs
  Droša braukšana 
107 veidi kā nomest moci
 • 1. Ielikt kāju bedrē apstāšanās mirklī
 • 2. Nolikt kāju uz kautkā slidena
 • 3. Nobloķēt priekšējo riteni, pārāk intensīvas bremzēšanas rezultātā
 • 4. Iebraukt sliedē un netikt no tās ārā. Uz svaigas zāles. Pēc lietutiņa
 • 5. Nenolikt sānu balstu, kad kāpj nost
 • 6. Uzsākt smiltiņās vai uz akmeņaina ceļa, piedodot gāzīti un uzreiz asi pagriezties
 • 7. Sānu balsta nolikšana uz asfalta karstā saulītē, iegrimst kā sviestā.
 • 8. Ļaujot sēdēt aizmugurē pārāk kustīgam pasažierim, kas nekad nav sēdējis uz moča
 • 9. Aizmirst, ka ieslēgts pārnesumā, un spiest kikstarteri
 • 10. Piedot gāzi, laist vaļā sajūgu, pacelt kājas, lai liktu uz kāpšļiem… iepriekš aizmirstot ielikt robā
 • 11. Nepielikt kāju pie zemes, kad apstājies pie sarkanā
 • 12. Zaudējot līdzsvaru, kad liec moci uz centrālā balsta
 • 13. Braukt veselu stundu mīnusos bez cimdiem, apstāties pie sarkanā, uzsākot nomest sajūgu, tādēļ, ka pirksti ir pilnīgi nejūtīgi.
 • 14. Ignorējot smiltis, kas rodas asfalta malā pavasaros, vietās, kur ceļš ir kaisīts un “sālīts” ziemā
 • 15. Kādā īpaši “vidonīgā” veidā pavirši likt sānu balstu, bet tas tomēr pieraujas atpakaļ
 • 16. Kāpt nost no moča, kamēr darbojas motors, aizmirstot, ka palicis robā
 • 17. Mēģināt pielaist moci ar kikstarteri, neapjēdzot, ka beigusies degviela, tikmēr, kamēr kowboja zābaka riņķis ieķeras kaut kur un abiem ar moci nomaukt uz sāniem
 • 18. Aizķerties ar biksēm aiz kāpšļa, kad apstājoties jāliek kāja pie zemes
 • 19. Netīšām aizķert ātrumkloķi un ieslēgt pirmajā robā, kad mēģini ar kāju aizsniegt sānu balstu (tāpēc vienmēr apstājoties jānospiež sajūgs, drošs paliek nedrošs)
 • 20. Pie sarkanā, izrādoties apkārtējiem, pamatīgi uzgāzēt, un, domādams, ka esi neitrālajā, atlaist sajūgu
 • 21. Ar pamatīgi resnu vai ļoti garu pasažieri, nomaukties stāvot, kad tas pārāk noliecas uz sāniem, lai kaut ko aplūkotu
 • 22. Pasažierim kāpjot virsū aizķerties ar kāju aiz labās puses somas, kamēr vadītājs pats nemaz vēl nav uzkāpis uz moča
 • 23. Bikiņ notjūnot moci, vai vienkārši iztīrīt beidzot karbūžus un mēģināt uzsākt kā iepriekš- ar pilnu gāzīti
 • 24. Lisas riepas un tikko sācis līt lietutiņš uz smilšaina asfalta
 • 25. Smiltis un akmeņi pagriezienā
 • 26. Uzbraukt mocim virsū ar mašīnu atpakaļgaitā
 • 27. Kārtīgi ar kāju neaizķert centrālā balsta puļķīti un mēģināt nolikt moci stāvēt uz centrālā balsta
 • 28. Pēc ilgas un nogurdinošas braukšanas mēģināt likt moci uz centrālā balsta, bet par vēlu saprast, ka kājas ir galīgi mīkstas un ļenganas
 • 29. Nolikt moci aiz kaimiņa mammas mašīnas, cerot, ka to nav iespējams nepamanīt
 • 30. Uzpildoties benzīntankā, pašam turēt moci stāvus, pēc tam kāpt nost, aizmirstot, ka sānu balsts nemaz nav nolaists!
 • 31. Iebraukt līkumā, kura rādiuss samazinās, it īpaši, ja iztaisnot un bremzēt vairs nav iespējams, jo traucē pretimbraucošie
 • 32. Mēģinot taisīt wheelie vai arī stūrēt sakrustotām rokām
 • 33. Sapīt kurpjušņori ap ātrumkloķi
 • 34. Stāvot uz nestabila priekšmeta spiest kikstarteri un dabūt atsitienu
 • 35. Pārāk sparīgi celt no viena sāna, nenoturēt un apmest uz otriem sāniem!
 • 36. Izraut dakšas balstu (vai domkratu), iepriekš nenolaižot kaut vai sānu balstu
 • 37. Parkojoties slīpā vietā, nenoturēt un nomest uz sāna
 • 38. Ņemt nost no centrālā balsta un aizmirst novākt atlaisto sānu balstu
 • 39. Maukt pa slapju zālīti ar ielas riepiņām
 • 40. Braukt pa slapju asfaltu ar svaigi dubļainām riepām
 • 41. Domāt, ka sānu balsts ir nolaists, bet tas nav nolaists
 • 42. Sānu balstam lēnītiņām iegrimstot mīkstā zemē
 • 43. Apstājoties perpendikulāri slīpam ceļam, mēģināt likt kāju zemākajā pusē, sēžot uz moča, kuram ir augsts sēdeklis (piemēram enduro). Tajā mirklī, kad kāja stabili stāv uz zemes, mocis ir tik slīpi, ka vairs nav iespējams to noturēt.
 • 44. Stumt vai braukt pa dēli no paaugstinājuma (piemēram ārā no busiņa) bez palīdzīgu roku atbalsta, vismaz pa 1 cilvēkam katrā pusē.
 • 45. Apstājoties nespēt noturēt līdzsvaru pēc ilgas braukanas.
 • 46. Smagi nomaukties, mēģinot turēties astē aiz kāda, kas, iespējams, močī pats savā nodabā. Normāli moceklisti braucot bariņā ievēro disciplīnu.
 • 47. Braucot pilnīgā pofigā, nemaz nekontrolējot situāciju un nemēģinot prognozēt apkārt notiekošo, sekojoši, nemaz nebūt gatavam iespējamām šaizēm.
 • 48. Nepievēršot uzmanību ceļa apstākļiem, kad sāk smidzināt lietus (slidenā putriņa no eļļas, putekļiem utt)
 • 49. Domājot, ka nepārredzamais līkums ir tieši tāds pats, kā tas bija, kad pēdējo reizi tur brauci.
 • 50. Extrēmi braucot līkumā saprast, ka neierakstīsies. Patiesībā gan mocis it kā būtu izbraucis, bet panikā bieži tiek pieļautas visādas muļķības.
 • 51. Močīt uz pilnu klapi ar vēl neiebrauktām riepām, it sevišķi ar tām modernajām, modīgajām ieliniecēm.
 • 52. Esot pamatīgi par īsu savam ļoti augstajam mocim un apstājoties vienkārši neaizsniegt zemi
 • 53. Aizmugurē sēdētājs uzlec uz moča pirms esi tam gatavs
 • 54. Stumjot iekšā garāžā zaudēt līdzsvaru
 • 55. Atlaist priekšējās dakšas traverses, kamēr mocis ir uz sānu balsta (vai arī noskrūvēt pakaļējo dakšu)
 • 56. Noparkot moci slīpi uz leju un neielikt robā
 • 57. Slīpā ceļā noparkot tā, ka pārāk garš sānu balsts ir uz kalna pusi.
 • 58. Ļaut braukt draugam, kas vai nu nekad nav braucis, vai arī galīgi nemāk braukt ar tādu moci kā tev. Paraus ratā un iemauks kautkur, vai arī nobīsies, nometīs priekšu un nomauksies uz līdzenas vietas
 • 59. Braukt, pagriezies pret patīkama izskata aizmugurē sēdošu beibi, runāties un saprast, ka zeme jau ir pārāk tuvu, lai varētu kaut ko izdarīt
 • 60. Mainot eļļu apliet riepu un to nenotīrit.
 • 61. Noparkot moci uz sānu balsta pārāk stāvus nelīdzenā vietā ar pakaļējo riepu, kas laiž gaisu un pamazām apgāž moci
 • 62. Iemočīt autobusā uz bāņa, laikā, kad tevi filmē tv ziņu kompāniju helikopteris
 • 63. Ilgi un rūpīgi spodrināt moci un pēc tam kopā ar draugiem vērot, kā tas apgāžas putekļos, kamēr atstāts uzsildīties
 • 64. Apsegt ar kuplu pārsegu un ļaut vējam to apgāzt
 • 65. Noskrūvēt pārāk daudz detaļu no kāda moča gala tā, ka tas pārsveras un nokrīt nost no paliktņa
 • 66. Mēģināt uzlikt moci uz centrālā balsta, bet tas salūzt, jo ir pilnīgi sarūsējis
 • 67. Apstājoties mēģināt likt kāju pie zemes, bet bikšu stara ir aizķērusies aiz kikstartera kloķa
 • 68. Uzbraukt uz rampas un tās virsotnē saprast, ka otra puse ir daudz stāvāka, nekā vajadzētu
 • 69. Braukt ātri, tad ātri nomest gāzīti un dabūt “pakaļā” policistu, kas galīgi izbesījies dzenas pakaļ jau dažus km un nu ir nolēmis apdzīt un nospiest malā.
 • 70. Mēģināt iestumt moci un pārāk enerģiski uzlekt uz kāpšļa
 • 71. Iestumjot moci, kad tas pēķšņi pielec, apjaust, ka gāzīte ir pārāk daudz vaļā
 • 72. Paņemt izvizināt sievu/meiču uz sava jaunā moča un mēģināt izdarīt pārāk lēnu un asu pagriezienu uz akmeņaina ceļa
 • 73. Mēģināt sēsties uz moča pārāk šaurās biksēs, aizķert to un apgāzt
 • 74. Mēģinot nolīst nost no moča pilnīgā pālī
 • 75. Mēģinot noliekties, lai paņemtu kādu sīku nokritušu priekšmetu (cimdus, brilles)
 • 76. Pārāk bieži un ilgi blenžot tahometrā vai spidometrā
 • 77. Mēģinot uzbraukt slīpumā pa čiekuriem, kas ir slidenāki un nejaukāki pat par smiltīm
 • 78. Mēģinot uzbraukt slīpi kalnā, zaudēt līdzsvaru, liekties uz nogāzes pusi un noripot no kalna lejā
 • 79. Nokrist bakstot moci atmuguriski šaurā parkošanās vietā
 • 80. Aizmirst noņemt bremžu atslēgu un aši uzsākt kustību.
 • 81. Aizmigt pie stūres
 • 82. Kopā ar kādu stumt pa dēli moci iekšā, teiksim, busiņā, un kad tas ir labi augstu no zemes, tas otrs to vairs nevar noturēt.
 • 83. Mēģinot izķeksēt biti vai lapseni ārā no drēbēm vai ķiveres, kamēr esi uz moča
 • 84. Mēģināt aši uzsākt braukt asu līkumu, bet nomuģīties, jo motors vēl nav uzsilis
 • 85. Aizmirst ieliet jauno eļļu tās maiņas laikā un brīnoties, kāpēc braucot visu laiku deg tā stulbā lampiņa, noķīlēt motoru
 • 86. “Noķert” vārtus, kas aizveras automātiski
 • 87. Uzskriet saskalotu smilu pleķim nepārskatāmā līkumā
 • 88. Paraut ratā ar pasažieri
 • 89. Stumjot iekšā šaurā garāžā, zaudēt līdzsvaru un tikt nejauki piespiestam pie mašīnas
 • 90. Izrādoties paraut ratā, gandrīz pārraut pāri galvai, nobīties, nobloķēt pakaļējo riteni un tad nomaukties
 • 91. Nejauši uzskriet virsū izlijušai eļļai, uzskatot, ka tā apgāztā pudele bija ar ūdeni
 • 92. Pēc ilgas stāvēšanas pielaist moci ar nospiestu sajūgu, atstājot to robā, atlaist sajūgu, tas izraujas, un ar atvērtu čoku nobrauc krietnu gabalu, sastrādājot pamatīgas nepatikšanas, teiksim, pārblīvētā autostāvvietā.
 • 93. Ar savu pirmo moci, pirmo reizi braucot apstāties augšupejošā slīpumā un, uzsākot braukt, griezties pa kreisi vai pa labi, un nenoturēt līdzsvaru
 • 94. Slīpumā kāpjot uz moča no kalna puses, kājai slīdot uzraut moci sev virsū
 • 95. Nogriezties uz pārpildītas ielas un par vēlu atcerēties, ka tur ir tramvaja sliedes.
 • 96. Pilnīgā pālī mēģināt iz*&#@% kādu meiču garāžā uz moča
 • 97. Iebīdīties šaurā stāvvietā, nepilnīgi nolaist sānu balstu un tikt iesprostotam starp moci un ko citu
 • 98. Iebraukt tankā, visu rūpīgi novilkt, salikt pa kabatām un uzmaukt uz spoguļiem, kāpt nost … un aizmirst nolaist sānu balstu.
 • 99. Mēģināt stumt moci asā līkumā, bet mocis neierakstās un priekšējais ritenis noiet no asfalta, iegrimst grantī.
 • 100. Mocis lēnām nokrīt uz sāniem, aizķer blakus esošo, tas noturas uz ķepas, bet vairs nav vietas, lai pieceltu nokritušo.
 • 101. Nobloķēt priekšējās bremzes un pagriezt stūri
 • 102. Uzrāpties uz veca, smaga, augsta moča ar bluķīša palīdzību un pēc tam saprast, ka vairs nav iespējams tikt zemē
 • 103. Noparkot blakus kādam mudakam, pēc tam atgriezties un redzēt apskādētu savējo
 • 104. Pēc rūpīgas mazgāšanas un vaskošanas ar savu spožo moci iebraukt ceļā, kas tiek remontēts, iestrēgt svaigi savestajās smiltīs. Slienot moci atkal vertikāli ar nožēlu noraudzīties uz smalki saskrāpētajiem sāniem.
 • 105. Ar moci lēnām iebraukt svaigi uzbērtā un nolīdzinātā, bet vēl nenorullētā, asfaltā.
 • 106. Vadītājam nokāpjot no moča pirms nokāpj pasažieris. Pasažieris noteikti nenoturēs!
 • 107. Spēji bremzējot nobloķēt riteņus (nav svarīgi priekšējo vai pakaļējo), jo no blakusjoslas kāds mudaks izgriež priekšā un nogriež ceļu.

Tulkots no: www.msgroup.org
Ošš

<-atpakaļ

 

HostingSkaitītāji


Kleitas
Apavi

Top.LV

on-line.lv rating systemTop.Good.lv - Good Rating system
Lapas augša
SINdrome, 2001 | Rakstiet mums !